KWADRAT POLSKA     |     WE GO THE EXTRA MILE

OFFER ARCHITECTURAL OFFICE

  • Projekt koncepcyjny i zagospodarowania terenu

  • Decyzja środowiskowa

  • Pozwolenia wodno–prawne

  • Dokumentacja geologiczna

  • Opracowanie mapy do celów projektowych

  • Przyłącza prądu, wody i gazu

  • Uzyskanie pozwolenia na budowę

  • Projekt wykonawczy

  • Projekt wnętrz

  • Nadzór autorski