OFFER INVESTORS CENTER

Nadzór na każdym etapie inwestycji — przejmiemy na siebie funkcję nadzoru inwestorskiego i dopilnujemy, by wszystko zostało zrealizowane na czas i zgodnie z planem. 

 • Land acquisition and development project — we will find the best location in Poland for your needs and prepare its optimal development.

 • Formal and legal service — we will provide comprehensive service for your investment. Do you set up a branch in Poland?
  We will take care of it too.

 • Conceptual, construction and executive design — we will carry out your project from concept to final acceptance, proposing innovative solutions that meet your needs.

 • Supervision at every stage of the investment — we will take over the function of investor supervision and ensure that everything is completed on time and in accordance with the assumptions.

 • Substitute investor — we will take responsibility for each stage of the investment process and carry it out on your behalf in accordance
  with the highest standards.

Obsługa formalno–prawna — zapewnimy kompleksową obsługę

Twojej inwestycji. Zakładasz oddział firmy w Polsce?
Tym też się zajmiemy.

Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy — przeprowadzimy Twój projekt od koncepcji aż do końcowych odbiorów, proponując rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom.

Pozyskanie terenu — wyszukamy dla Twoich potrzeb najlepszą

lokalizację w Polsce i przeanalizujemy ją pod kątem:

 • formalno prawnym

 • lokalizacja

 • komunikacja drogowa

 • możliwości techniczne

 • kolizje

 • planu rozwoju terenów okolicznych

 • rynek pracowników

KWADRAT POLSKA     |     WE GO THE EXTRA MILE