KWADRAT POLSKA     |     WIĘCEJ NIŻ OCZEKUJESZ

OFERTA CENTRUM OBSŁUGI INWESTORA

 • Pozyskanie terenu — wyszukamy dla Twoich potrzeb najlepszą lokalizację w Polsce.

 • Obsługa formalno–prawna — zapewnimy kompleksową obsługę Twojej inwestycji. Zakładasz oddział firmy w Polsce?
  Tym też się zajmiemy.

 • Projekt koncepcyjny, budowlany i wykonawczy — przeprowadzimy Twój projekt od koncepcji aż do końcowych odbiorów,
  proponując innowacyjne rozwiązania odpowiadające Twoim potrzebom.

 • Nadzór na każdym etapie inwestycji — przejmiemy na siebie funkcję nadzoru inwestorskiego i dopilnujemy,
  by wszystko zostało zrealizowane na czas i zgodnie z planem. 

 • Inwestor zastępczy — przejmiemy odpowiedzialność za każdy etap procesu inwestycyjnego i przeprowadzimy go w Twoim imieniu
  z zachowaniem najwyższych standardów.