top of page

Rekultywacja terenu dawnej koksowni

1_1.jpg

W miejscu dawnej koksowni w Rudzie Śląskiej powstaje nowa przestrzeń otwarta dla mieszkańców.

 

W pierwszej kolejności jednak, skażony powstałymi w wyniku wieloletniej działalności koksowni teren musi zostać poddany remediacji. Gotowy jest już tzw. trenchmix, czyli szczelna bariera w ziemi, która powstrzyma przemieszczanie się zanieczyszczeń. 

 

Teren całej inwestycji podzielono na dwa obszary. Ten, który przylega do zabytkowych budynków byłej koksowni, zostanie zagospodarowany alejkami parkowymi oraz obiektami małej architektury. Powstaną tam: chodniki, place zabaw, parking, a także ławki, stoliki, kosze, latarnie oraz ogólnodostępna toaleta. Pozostałe po zakładzie budynki w ruinie zostaną odrestaurowane i zabezpieczone, a pomiędzy nimi zostanie wytyczona ścieżka dydaktyczna. Natomiast północna część parku stanowić będzie obszar zielony bez wytyczonych ścieżek.

 

KWADRAT Polska odpowiada za projekt zagospodarowania terenu oraz obiekty pozostające pod ścisłą ochroną konserwatorską: ciąg pieców koksowniczych, zbiornik ze smołą oraz budynek wieży węglowej.

 

Inwestycja zostanie zakończona do 2021 roku.

bottom of page