CENTRUM OBSŁUGI 

INWESTORA

BIURO

PROJEKTOWE

KWADRAT POLSKA 

PEŁNA OBSŁUGA PROCESU INWESTYCYJNEGO

JEDEN PARTNER ODPOWIEDZIALNY ZA WSZYSTKO

OD KONCEPCJI DO FINALNEGO ODBIORU

4 biura — Gliwice, Gdańsk, Warszawa, Kalisz.

1 zespół — blisko 100 projektantów, inżynierów, managerów.

Ponad 20 lat doświadczenia.

1000 zrealizowanych obiektów.

10 mln zagospodarowanych terenów inwestycyjnych.

8,8 mld PLN wartości inwestycji.

Pracujemy aby dać  WIĘCEJ NIŻ OCZEKUJESZ!

Dofinansowanie w wysokości:  210 660,54 zł.

Program Operacyjny:  Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Oś priorytetowa:  3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Działanie:  3.4 Dotacje na kapitał obrotowy

FE_POIR_poziom_pl-1_rgb.jpg

KLIENCI